Kā iestāties

Uzņem skolēnus:
Pirmsskolas vecuma bērnu intelektuālās attīstības grupās (no 3 gadu vecuma)
pamatskolā (1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9. klasēs)
vidusskolā (10., 11., 12. klasēs)

Nepieciešamie dokumenti:
Pamatskola ( 1.—9.klase)
iesniegums(aizpilda uz vietas);
iepriekšējā mācību gada liecība;
personas lieta(no iepriekšējās skolas);
medicīniskā karte (no iepriekšējās skolas);
potēšanas pase (no iepriekšējās skolas);
dzimšanas apliecības kopija;
4 fotogrāfijas 3x4.
Lai iestātos 1.klasē, nepieciešama izziņa par pirmsskolas izglītību.
 

Vidusskola( 10.—12.klase )
iesniegums (aizpilda uz vietas);
izziņa par pamatizglītību
atzīmju izraksts (kopija, jāuzrāda oriģināls);
iepriekšējā mācību gada liecība(tiem, kas stājas 11.un 12. klasē);
personas lieta (no iepriekšējās skolas);
medicīniskā karte(no iepriekšējās skolas);
potēšanas pase (no iepriekšējās skolas);
dzimšanas apliecības kopija;
pases kopija;
4 fotogrāfijas 3х4.

Uzņemšanas noteikumi:
Veidojot dažādu novirzienu klases tiek ņemti vērā matemātikas un angļu valodas testu rezultāti.

Uzņemšanas komisija: Lomonosova iela 1, korpuss 7.
Tālr.: +371 67218501, 67100607

Darba laiks:
Pirmdien 09:00 - 17:00
Otrdien 09:00 - 18:00
Trešdien 09:00 - 17:00
Ceturtdien 09:00 - 18:00
Piektdien 09:00 - 17:00
Sestdien 09:00 - 14:00

Transports:
• autobuss Nr. 18, trolejbuss Nr. 15 (pieturas «Lomonosova iela» un «Lauvas iela»);
• tramvajs Nr. 2, 3, 4, 7, 9, 10 (pieturas «Balvas iela» un «Aiviekstes iela»);
• Maršruta takši Nr. 204 и 216 (pieturas «Lomonosova iela» un «Lauvas iela»);