Rekvizīti

Saņēmējs:
AS “Izglītības nams”
Reģ. Nr. 40003508443
Jur.adr.: Rīga, Lomonosova iela 1, 6.korpuss, LV-1019

Saņēmēja iestāde:
AS DnB Banka
BIC: RIKOLV2X
Konta Nr.: (EUR) LV55RIKO0002010088114
Konta Nr.: (USD) LV50RIKO0002030060116
Konta Nr.: (EUR) LV04RIKO0002930014140

Piezīme: Pārskaitījumā jānorāda STUDĒJOŠĀ VĀRDS, UZVĀRDS, PERSONAS KODS, MĀCĪBU GADS (par kuru tiek maksāts)