Seminārs skolotājiem Mūsdienu inovatīvās metodes darbā ar jaunatni. Personība. Izglītība. Karjera. Panākumi.”

17. 11. 10